Shuffle:

<div class="fotorama"
     data-shuffle="true">

Shuffle again

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Photos by Andrey Okonetchnikov